Zakres usług


Zakres działania Kancelarii świadczona z zakresu prawa rodzinnego obejmuje w szczególności:

 • rozwody,
 • separacje,
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
 • ustalenie, bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem,

Pomoc prawna Kancelarii świadczona z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:

 • nakazy zapłaty,
 • odszkodowania,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych.

 

Działalność Kancelarii obejmuje także prowadzenia spraw sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych:

- renty, emerytury, zasiłki chorobowe i macierzyńskie,
- reprezentowanie klienta przez Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
- sporządzanie apelacji oraz innych pism procesowych,
- sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, KRUS.

 

Ponadto Kancelaria zajmuje się takimi sprawami jak:

 • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, projektów umów oraz innych dokumentów w bieżącej działalności kancelarii,
 • obsługa wierzytelności znajdujących się na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych, w tym reprezentacja przed Sądami i innymi Instytucjami Państwowymi i Samorządowymi,
 • reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami państwowymi,
 • wydawanie opinii prawnych.

 

 1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.