Zespół


Artur Szpunar - radca prawny, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2006 roku jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Wykonuje stałą pomoc prawną na rzecz organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Doradza też podmiotom indywidualnym. Posługuje się językiem angielskim.